Звіт з бадмiнтону

Протягом навчального року 2016/2017рр. Збiрна команда з бадмiнтону КНУ iменi Тараса Шевченка серед студентiв приймала участь у змаганнях по бадминтону: з 11.04.17 по 13.04.2017 була проведена Спартакiада Киiiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка мiж факультетами. Мiсце проведення - Спортивний зал Iнституту геологii. Взяло участь 18 факультетiв та інститутів. Загальна кiлькiсть учасникiв -42студентiв iз них 16 чоловiкiв та 26 жiнок. Серед факультетiв 1групи команди посiли такi мiсця: 1Мiсце - Економiчний ф-т; 2 Мiсце - ф-т Кiбернетики; 3Мiсце - Бiологiчний ф-т; 4 Мiсце - Юридичний ф-т; 5Мiсце - Географiчний ф-т; 6Мiсце - IМВ; 7Мiсце - Механiко - математичний ф-т. Серед команд факультетiв 2 групи: 1 Мiсце Iн-Геологii; 2 Мiсце - ФРЕКС; 3 Мiсце - IВТ; 4 Мiсце -Хiмiчний ф-т; 5 Мiсце ф-тФiлологii; 6 Мiсце Фiзичний ф-т. Серед команд факультетiв 3 групи: 1 Мiсце -ФIТ; 2 Мiсце - ф-т Соцiологii; 3 Мiсце - Iсторичний ф-т; 4 Мiсце Iн-т Журналiстики; 5Мiсце ф-т Психологii; У квiтнi 2017р. проводилися змагання "Спорт для всiх" з бадмiнтону серед викладачiв КНУ iменi Тараса Шевченка у вiковоiй категорii (45+).Також на протязi 2016/2017рр. навчального року проводилися iгровi спаринги серед спортсменiв - студентiв збiрноii команди КНУ iменi Тараса Шевченка та запрошених гостей - учасникiв тренувального процесу.